Business Intelligence

Me tiedämme, kuinka yrityksen arvokkain tietopääoma – asiakastieto muutetaan rahaksi.

Palvelut

Olemme erikoistuneet B to C asiakkuudenhallinnan DW ja BI sekä BIG DATA ratkaisuiden vaatimusmäärittelyyn, suunnitteluun ja niiden toimittamiseen.

• Asiakastietojärjestelmähankkeiden suunnittelu, määrittely ja
Roadmapin laatiminen
• Asiakastietojen yhdistäminen, puhdistaminen ja
yhdenmukaistaminen (mastertiedon hallinta)
• Asiakastietovaraston suunnittelu, määrittely ja toteutus
• BI raporttien ja analytiikan tuottaminen
• BIG DATA ratkaisun implementointi DW ja BI arkkitehtuuriin

Liiketoimintaratkaisut asiakkuudenhallintaan
• Asiakastiedon profilointi, segmentointi ja kohdistaminen
• Kampanjanhallinnan automatisointi (jatkomyynti, uusmyynti ja
ristiinmyynti) sekä monikanavaisuus (inbound, outbound, printti,
web ja mobile)
• Digitaalinen markkinointi
• Reaaliaikaisen tarjoaman muodostaminen
• Asiakaskokemusten ja -käyttäytymisen analytiikka
• Asiakas- ja tuotekannattavuus
• Sosiaalinen media ja web-analytiikka

Lisätietoja
Simo Kauppinen, toimitusjohtaja
simo.kauppinen@perigeum.fi
Puh. +358 (0)50 317 6654

Sulje videoikkuna