verologo

”Verohallinto on haasteellinen ja palveluhenkinen työympäristö. Asiakkaiden parhaan palvelun takaamiseksi kerätään yhtä esitäytettyä veroilmoitusta varten valtava määrä tietoa. Tiedon oikeellisuuden valvontakin on äärimmäisen tärkeää, kun näitä ilmoituksia tehdään yksityishenkilöille yli viisi miljoonaa.

Tietojärjestelmiä hallinnoivien työntekijöiden ja tietojärjestelmätoimittajien on ymmärrettävä asioiden ja tietojen riippuvuussuhteet ja se, miten useat tietojärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa.

Siksi toivomme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. Työhön kytkeytyy monia ratkaisuita ja toimijoita, jotka on tunnettava. Tiivis yhteistyö toimijoiden kanssa on edellytys onnistumiselle. Perigeumin kanssa pitkä yhteistyö on ollut mahdollinen: olemme hyödyntäneet heidän erikoisosaamistaan menestyksellisesti.”

Anssi Sahlman, Tietohallinnon apulaisjohtaja
Verohallinto

http://www.vero.fi